Lån uten sikkerhet – slik forbedrer du din kredittscore

Du har kanskje hørt om begrepet kredittscore. Du har kanskje også hørt at det er viktig å ha en god kredittscore når du skal søke om usikret lån. Dette tallet er ikke så mystisk som det høres ut som. I denne artikkelen forklarer vi hva kredittscore er, samt hva du kan gjøre for å forbedre din poengsum. Slik forbedres også sjansen for å få innvilget lån. Vi går også kort gjennom enkelte andre grep du kan gjøre for å få lånet du ønsker.

Hva er usikret lån

Når det er snakk om lån uten sikkerhet, refereres det oftest til forbrukslån. Kredittkortlån er også et usikret lån. Slike lån har normalt høyere rente enn lån med sikkerhet. Dette fordi långiver ikke har noen garanti dersom du misligholder innbetalinger. Årsaken til dette er at du ikke må stille med personlige verdier som sikkerhet for å få lånet. Dette kan være bolig eller bil. Et usikret lån betyr derimot også mer frihet til å låne penger når du vil til hva du vil.

  • Usikret lån er som regel forbrukslån
  • Denne typen lån stiller ikke krav til sikkerhet eller pant

Siden lån uten sikkerhet innebærer større risiko for långiveren, er renten på disse lånene normalt høyere enn for eksempel boliglån. Banken tar seg altså betalt for risikoen i form av høyere rente og flere gebyrer. I tillegg er det ekstra viktig for banken å sannsynliggjøre at du er en god betaler. Dette vil banken gjøre ved å ta en kredittsjekk av deg på forhånd. Ved en slik kredittsjekk innhenter banken din kredittscore, som er et tall som utarbeides av egne uavhengige kredittbyråer.

Kredittscore og muligheten for å søke lån uten sikkerhet

Når du skal kjøpe noe på kreditt eller søke om et lån, blir du vurdert av et kredittselskap. Da får du en poengsum på mellom 1 og 100. Denne summen skal fortelle om evnen din til å betale i fremtiden og er basert på avanserte statistiske modeller. I kredittscoren inngår det mange ulike elementer som påvirker din totale score på negativ eller positiv måte. Videre i artikkelen skal vi se litt på disse ulike elementene og si noe om hvilke som kan påvirkes.

  • Når du skal kjøpe noe på kreditt eller ta opp et lån får du en kredittscore

Bostedsendringer og alder

Antall bostedsendringer har betydning for din kredittscore. Flere skifter av adresse i løpet av få år oppfattes som negativt, da dette vitner om ustabilitet. Dette vil naturligvis avhenge av hvilken aldersgruppe du er i. Det er slik at unge statistisk sett flytter flere ganger av naturlige grunner enn folk i godt voksen alder. Det er også slik at du får mer positiv kredittscore jo eldre du blir. Er du veldig ung, kan du trøste deg med at du får bedre poengsum med tiden.

Sivilstatus

Det å gifte seg har en positiv innvirkning på kredittscoren. Grunnen er at det statistisk er mindre sjanse for å misligholde økonomiske forpliktelser når man er to som har felles økonomi. Det er også mindre sjanse for å komme i uføret på grunn av for eksempel arbeidsledighet. Dersom den ene blir arbeidsledig, kan den andre underholde familien økonomisk i en periode. Det lønner seg naturligvis ikke å gifte seg kun for å få innvilget lån. Det kan likevel være praktisk å vite.

Betalingsanmerkninger og lån uten sikkerhet

Registrerte betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker påvirker din kredittscore svært negativt. Slike anmerkninger vil også sannsynligvis føre til at du får avslag på din lånesøknad. Dette skyldes at långiverne anser det som for stor risiko å utbetale penger til folk som ikke gjør opp for seg. Eventuelt en som ikke har kontroll på økonomien. Opplysninger om registrerte betalingsanmerkninger hentes fra flere registre. Det er noen kredittselskap som har konsesjon fra Datatilsynet til å drive kredittopplysning. Du kan selv undersøke dine kredittopplysninger hos byråene Experian og Bisnode.

Før en betalingsanmerkning kan registreres på deg, må kravet gjennom en omfattende inkassoprosess med flere steg. Før ble registrerte betalingsanmerkninger lagret over tid. Nå skal derimot registrerte betalingsanmerkninger slettes med én gang du gjør opp for deg. Dersom du har innfridd kravene mot deg og det fremdeles er registrert en anmerkning på deg, må du ta kontakt med kredittselskapet som behandlet dette kravet. Å kvitte seg med betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker er noe av det beste og enkleste du kan gjøre på kort sikt for raskt å forbedre din kredittscore.

Inntekt

Inntekt er også en viktig faktor som påvirker din kredittscore. Dette påvirker videre muligheten for å få innvilget usikrede lån. En høy, stabil inntekt over tid er positivt for din kredittscore, mens lav eller ustabil inntekt er negativt. Det blir også vurdert trend, altså om du har synkende eller stigende inntekt over tid. Det er også negativt om du har inntekt som varierer mye fra måned til måned. Dette gjelder spesielt dersom du jobber deltid, sesongarbeid eller er næringsdrivende. Selv om du har en høy inntekt totalt sett, slår svinginger negativt ut.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende eller driver et enkeltmannsforetak, vil dette altså slå negativt ut for din kredittscore. Det vurderes at det er knyttet større risiko til slik virksomhet enn vanlig lønnsinntekt. Dessuten har næringsdrivende ikke de samme rettighetene når det gjelder offentlige stønader. Dette sammenlignet med vanlige arbeidstakere som er ansatt. Om du har andre næringsinteresser blir dette også registrert. Det finnes måter å redusere risikoen på om du er selvstendig næringsdrivende. Du kan for eksempel kjøpe ekstra forsikringer som sikrer deg økonomisk om du skulle bli syk eller miste inntektene.

Øvrige vurderingsfaktorer

I tillegg til din kredittscore er det flere andre faktorer som påvirker når du søker lån. Viktig her er hvor mye gjeld du har i forhold til inntekt. Du vil ikke få innvilget lån om gjelden din utgjør fem ganger din brutto inntekt. Dette er et ufravikelig krav bestemt av myndighetene. Dersom du tjener 300 000 kroner, får du ikke lånt mer enn 1 500 000 kroner totalt. Om du har et boliglån på 1 400 000 kroner, er det altså ikke rom for å låne mer enn 100 000 kroner til.

Her regnes all gjeld med. Både boliglån, billån, studielån og eventuelle forbrukslån du har fra før. Merk at også utestående saldo på dine kredittkort regnes med i den totale gjelden din. Dette er det mange som ikke tenker over. Derfor kan det være lurt å innfri disse kravene før du søker om mer lån. Slike lån har også høy rente, så det vil lønne seg å innfri disse. Generelt sett påvirker det negativt om du har mange små kredittlån og forbrukslån med høy rente.

Sammensetning av gjeld

Det er altså ikke bare din totale gjeld som er avgjørende i denne sammenhengen. Også hvilken type gjeld du har er relevant. Det er bedre å ha ett stort lån med lav rente og gode betingelser. Dersom du har mange slike små dyre lån og kreditter, bør du samle de til ett større lån ved å refinansiere. Dette kan enten gjøres ved å legge de inn i boliglånet eller ved å ta opp ett større forbrukslån. Refinansiering med pant i bolig er ofte det mest lønnsomme.

Oppsummering

Din kredittscore er altså viktig når du skal søke om lån. Din kredittscore utarbeides av uavhengige kredittopplysningsbyråer og består av mange faktorer. Noen elementer, som din alder og utdanning, er vanskelig eller umulig å endre på kort sikt. Andre faktorer, som for eksempel registrerte betalingsanmerkninger, er enklere å gjøre noe med. Dette om du vil forbedre din poengsum raskt. Andre ting du konkret kan gjøre, er å samle smålån og kreditter til ett større lån. Innfri utestående saldo på dine kredittkort. Din inntektsprofil er også viktig.

Related Posts