Lån uten sikkerhet – slik forbedrer du din kredittscore

Du har kanskje hørt om begrepet kredittscore. Du har kanskje også hørt at det er viktig å ha en god kredittscore når du skal søke om usikret lån. Dette tallet er ikke så mystisk som det høres ut som. I denne artikkelen forklarer vi hva kredittscore er, samt hva du kan gjøre for å forbedre din poengsum. Slik forbedres også sjansen for å få innvilget lån. Vi går også kort gjennom enkelte andre grep du kan gjøre for å få lånet du ønsker.

Hva er usikret lån

Når det er snakk om lån uten sikkerhet, refereres det oftest til forbrukslån. Kredittkortlån er også et usikret lån. Slike lån har normalt høyere rente enn lån med sikkerhet. Dette fordi långiver ikke har noen garanti dersom du misligholder innbetalinger. Årsaken til dette er at du ikke må stille med personlige verdier som sikkerhet for å få lånet. Dette kan være bolig eller bil. Et usikret lån betyr derimot også mer frihet til å låne penger når du vil til hva du vil.

 • Usikret lån er som regel forbrukslån
 • Denne typen lån stiller ikke krav til sikkerhet eller pant

Siden lån uten sikkerhet innebærer større risiko for långiveren, er renten på disse lånene normalt høyere enn for eksempel boliglån. Banken tar seg altså betalt for risikoen i form av høyere rente og flere gebyrer.

I tillegg er det ekstra viktig for banken å sannsynliggjøre at du er en god betaler. Dette vil banken gjøre ved å ta en kredittsjekk av deg på forhånd. Ved en slik kredittsjekk innhenter banken din kredittscore, som er et tall som utarbeides av egne uavhengige kredittbyråer.

Kredittscore og muligheten for å søke lån uten sikkerhet

Når du skal kjøpe noe på kreditt eller søke om et lån, blir du vurdert av et kredittselskap. Da får du en poengsum på mellom 1 og 100. Denne summen skal fortelle om evnen din til å betale i fremtiden og er basert på avanserte statistiske modeller.

I kredittscoren inngår det mange ulike elementer som påvirker din totale score på negativ eller positiv måte. Videre i artikkelen skal vi se litt på disse ulike elementene og si noe om hvilke som kan påvirkes.

 • Når du skal kjøpe noe på kreditt eller ta opp et lån får du en kredittscore

Bostedsendringer og alder

Antall bostedsendringer har betydning for din kredittscore. Flere skifter av adresse i løpet av få år oppfattes som negativt, da dette vitner om ustabilitet. Dette vil naturligvis avhenge av hvilken aldersgruppe du er i.

Det er slik at unge statistisk sett flytter flere ganger av naturlige grunner enn folk i godt voksen alder. Det er også slik at du får mer positiv kredittscore jo eldre du blir. Er du veldig ung, kan du trøste deg med at du får bedre poengsum med tiden.

Sivilstatus

Det å gifte seg har en positiv innvirkning på kredittscoren. Grunnen er at det statistisk er mindre sjanse for å misligholde økonomiske forpliktelser når man er to som har felles økonomi. Det er også mindre sjanse for å komme i uføret på grunn av for eksempel arbeidsledighet. Dersom den ene blir arbeidsledig, kan den andre underholde familien økonomisk i en periode. Det lønner seg naturligvis ikke å gifte seg kun for å få innvilget lån. Det kan likevel være praktisk å vite.

Betalingsanmerkninger og lån uten sikkerhet

Registrerte betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker påvirker din kredittscore svært negativt. Slike anmerkninger vil også sannsynligvis føre til at du får avslag på din lånesøknad. Dette skyldes at långiverne anser det som for stor risiko å utbetale penger til folk som ikke gjør opp for seg. Eventuelt en som ikke har kontroll på økonomien.

Opplysninger om registrerte betalingsanmerkninger hentes fra flere registre. Det er noen kredittselskap som har konsesjon fra Datatilsynet til å drive kredittopplysning. Du kan selv undersøke dine kredittopplysninger hos byråene Experian og Bisnode.

Før en betalingsanmerkning kan registreres på deg, må kravet gjennom en omfattende inkassoprosess med flere steg. Før ble registrerte betalingsanmerkninger lagret over tid. Nå skal derimot registrerte betalingsanmerkninger slettes med én gang du gjør opp for deg. Dersom du har innfridd kravene mot deg og det fremdeles er registrert en anmerkning på deg, må du ta kontakt med kredittselskapet som behandlet dette kravet.

Å kvitte seg med betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker er noe av det beste og enkleste du kan gjøre på kort sikt for raskt å forbedre din kredittscore.

Inntekt

Inntekt er også en viktig faktor som påvirker din kredittscore. Dette påvirker videre muligheten for å få innvilget usikrede lån. En høy, stabil inntekt over tid er positivt for din kredittscore, mens lav eller ustabil inntekt er negativt. Det blir også vurdert trend, altså om du har synkende eller stigende inntekt over tid.

Det er også negativt om du har inntekt som varierer mye fra måned til måned. Dette gjelder spesielt dersom du jobber deltid, sesongarbeid eller er næringsdrivende. Selv om du har en høy inntekt totalt sett, slår svinginger negativt ut.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende eller driver et enkeltmannsforetak, vil dette altså slå negativt ut for din kredittscore. Det vurderes at det er knyttet større risiko til slik virksomhet enn vanlig lønnsinntekt. Dessuten har næringsdrivende ikke de samme rettighetene når det gjelder offentlige stønader.

Dette sammenlignet med vanlige arbeidstakere som er ansatt. Om du har andre næringsinteresser blir dette også registrert. Det finnes måter å redusere risikoen på om du er selvstendig næringsdrivende. Du kan for eksempel kjøpe ekstra forsikringer som sikrer deg økonomisk om du skulle bli syk eller miste inntektene.

Øvrige vurderingsfaktorer

I tillegg til din kredittscore er det flere andre faktorer som påvirker når du søker lån. Viktig her er hvor mye gjeld du har i forhold til inntekt. Du vil ikke få innvilget lån om gjelden din utgjør fem ganger din brutto inntekt.

Dette er et ufravikelig krav bestemt av myndighetene. Dersom du tjener 300 000 kroner, får du ikke lånt mer enn 1 500 000 kroner totalt. Om du har et boliglån på 1 400 000 kroner, er det altså ikke rom for å låne mer enn 100 000 kroner til.

Her regnes all gjeld med. Både boliglån, billån, studielån og eventuelle forbrukslån du har fra før. Merk at også utestående saldo på dine kredittkort regnes med i den totale gjelden din. Dette er det mange som ikke tenker over. Derfor kan det være lurt å innfri disse kravene før du søker om mer lån.

Slike lån har også høy rente, så det vil lønne seg å innfri disse. Generelt sett påvirker det negativt om du har mange små kredittlån og forbrukslån med høy rente.

Sammensetning av gjeld

Det er altså ikke bare din totale gjeld som er avgjørende i denne sammenhengen. Også hvilken type gjeld du har er relevant. Det er bedre å ha ett stort lån med lav rente og gode betingelser. Dersom du har mange slike små dyre lån og kreditter, bør du samle de til ett større lån ved å refinansiere.

Dette kan enten gjøres ved å legge de inn i boliglånet eller ved å ta opp ett større forbrukslån. Refinansiering med pant i bolig er ofte det mest lønnsomme.

Oppsummering

Din kredittscore er altså viktig når du skal søke om lån. Din kredittscore utarbeides av uavhengige kredittopplysningsbyråer og består av mange faktorer. Noen elementer, som din alder og utdanning, er vanskelig eller umulig å endre på kort sikt. Andre faktorer, som for eksempel registrerte betalingsanmerkninger, er enklere å gjøre noe med.

Dette om du vil forbedre din poengsum raskt. Andre ting du konkret kan gjøre, er å samle smålån og kreditter til ett større lån. Innfri utestående saldo på dine kredittkort. Din inntektsprofil er også viktig.

Lån uten sikkerhet – lang eller kort nedbetalingstid?

Lån uten sikkerhet er et lånetilbud fra bankene, hvor du ikke behøver å stille med egenkapital eller eiendel til disposisjon. Disse lånene har høyere rente enn tradisjonelle bolig- og billån. Bankene krever høyere rente for å kompensere for risikoen de tar ved å låne deg penger. Forbrukslån, kredittkort og handlekontoer med kredittramme regnes alle som lån uten sikkerhet. Hvor høy rente du får tilbud om avhenger av din personlige økonomi, og i noen tilfeller nedbetalingstiden. Kortere nedbetalingstid kan gi høyere rente hos bankene.

Kort om nedbetalingstid

Når du søker om for eksempel forbrukslån velger du selv hvor lang nedbetalingstid du ønsker. Hovedregelen sier at du ikke kan betale ned forbruksgjeld på mer enn fem år. Dette inkluderer også handlekontoer og kredittkort. Unntaket er ved refinansiering, da kan du få opptil 10 år. Hvor lang nedbetalingstid du velger, er med på å bestemme hvor mye lånet kommer til å koste. Velger du lang nedbetalingstid vil lånet blir dyrere, da du må betale renter over en lengre periode.

 • Fra ett til 10 år, avhengig av hva lånet brukes til
 • Kan kortes ned ved høyere innbetalinger
 • Påvirker hvor høy totalsummen blir

Vurderingskriterier av nedbetalingstid

Når du skal velge nedbetalingstid har du i hovedgrunn to valg; kort eller lang nedbetalingstid. Ved kort nedbetalingstid legger vi til grunn tre år, eller mindre. Lang nedbetalingstid er alt over tre år. Hvor lang nedbetalingstid du velger påvirker månedsbeløpet, renten og totalsummen. Kort nedbetalingstid gir i flere tilfeller høyere effektiv rente, men lavere rentekostnader totalt sett. Lang nedbetalingstid gir lavere månedlige kostnader, men vil øke det totale beløpet. Bruk en lånekalkulator for å sammenligne og se hva som lønner seg for din økonomi.

 1. Rentesatsen – effektiv og nominell rente
 2. Månedsbeløp – vær sikker på at du kan betjene lånet
 3. Totalsummen – kortere nedbetalingstid gir billigere lån

Kort ned nedbetalingstiden på lån uten sikkerhet

Selv om du får en nedbetalingsplan når du inngår avtale om forbrukslån kan lånet betales ned raskere. Dette gjør du ved å øke innbetalingene. Du kan gjøre dette fast hver måned, eller når du har mulighet. Alt over det minste beløpet regnes nemlig som avdrag på lånet. Alt du betaler over går til nedbetaling av gjeld, ikke dekke renter og gebyrer. Jo mer du betaler inn ekstra hver måned, jo billigere blir lånet ditt totalt sett. Du vil også bli kvitt lånet raskere.

Å korte nedbetalingstiden sparer deg for flere tusen kroner i lånekostnader, og er dermed svært lønnsomt. Har du ikke muligheten til å øke betalingen hver måned, kan du velge å betale inn ekstra når du får ekstra inntekter. Halv skatt i desember eller ingen skatt i juni, feriepenger og skattepenger kan alle brukes på nedbetaling av gjeld, om man har rom for det. Det er ikke det morsomste å bruke pengene på, men det sparer deg for store summer i det lange løp.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye dyrere blir lånet med lang nedbetalingstid?

Dette varierer ut i fra hvor mye du har behov for å låne. Et lån på 150 000 kroner med en effektiv rente på 11 %, vil koste over 193 000 kroner om du betaler ned over fem år. Reduserer du nedbetalingstiden med to år vil totalsummen bli på 175 000 kroner. En besparing på nesten 20 000 kroner.

Kan jeg betale ned lånet raskere?

Ja, det er fullt mulig å betale ned raskere. Beløpet du får oppgitt på fakturaen er det minste beløpet du må betale. Har du muligheten til å betale mer, vil lånet bli nedbetalt raskere. Alt over minstebeløpet går til nedbetaling av gjeld, ikke renter og gebyrer. Det skal ikke mange hundrelappene til før du korter nedbetalingen med flere måneder.

Er det mulig å forlenge nedbetalingstiden?

Dette avhenger av hvor lang nedbetalingstid du har valgt til å begynne med. Bankene har retningslinjer som sier hvor lenge du kan betale ned et lån. Er du på maksgrensen, er det vanskelig å forlenget lånet. Ligger du derimot under kan bankene hjelpe deg med en ny avtale. Du må ta kontakt med den aktuelle banken, og søke internt gjennom dem.

Dette avgjør hvor mye du kan låne uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet betyr at banken eller finansinstitusjonen som låner deg penger ikke tar pant eller sikkerhet i noe bestemt objekt. Dette kan være bolig, annen eiendom eller andre verdifulle eiendeler. Dersom du misligholder boliglånet ditt, kan banken ta pant i denne.

Ved usikrede lån har ikke banken denne muligheten, og tar seg betalt for denne ekstra risikoen i form av høyere renter og flere gebyrer. Derfor har disse lånene høyere rente. I denne artikkelen går vi gjennom hva som avgjør hvor mye penger du kan låne.

Maksimalt lånebeløp  på lån uten sikkerhet

Hvor mye penger du kan låne uten sikkerhet avhenger av din økonomiske situasjon. Det finnes strenge regler for dette med lån, som er regulert av myndighetene. Én av disse reglene er at ingen kan låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt. Dersom du tjener 300 000 kroner, kan du ikke totalt låne mer enn 1 500 000. Dersom du for eksempel har et boliglån på 1 400 000 kroner, er det i dette tilfellet ikke rom for at du kan låne mer enn 100 000 kroner til. På nettsiden billigeforbrukslån.no, kan du se en oversikt over banker som tilbyr lån uten sikkerhet og de ulike beløpene som tilbys.

Også sammensetningen av din gjeld vil spille en rolle for hvor mye lån uten sikkerhet du endelig får. Det er bedre å ha ett større lån med lavere rente og bedre betingelser, enn mange små usikrede lån og kreditter. Andre kriterier fastsatt av myndighetene er at du må være over 18 år og ha bostedsadresse i Norge. Det er ikke et absolutt krav om norsk statsborgerskap, men det er vanlig å forlange folkeregistrert adresse her. Botid i Norge på minimum tre år er også et vanlig krav.

 • Hvor mye gjeld du har fra før har betydning for hvor mye du kan låne

Din kredittscore

Hvor mye usikret lån du kan få innvilget avhenger av bankens vurdering av deg. Et verktøy banken bruker i denne vurderingen er din kredittscore. Kredittscoren utarbeides av kredittopplysningsbyråer og utvikles på bakgrunn av avansert statistikk. Normalt er dette tallet mellom 1–100, men det brukes også andre modeller.

Hver person over 18 år i Norge får en kredittscore basert på en rekke ulike faktorer. Vi skal gjennomgå enkelte av faktorene som påvirker din kredittscore. Videre ser vi også på hvor mye du kan få i lån uten sikkerhet.

I kredittscoren inngår det enkelte faktorer som det er umulig å gjøre noe med. Eventuelt som er vanskelig å gjøre noe med på kort sikt. Eksempler på slike faktorer er alder og utdanningsnivå. Jo lavere alder, dess lavere kredittscore. Alderen får du dessverre ikke gjort noe med. Utdanningsnivå har også en betydning – jo høyere utdanning, dess bedre.

Å få seg en bedre utdanning er også vanskelig på kort sikt. Heldigvis finnes det noen faktorer som du kan påvirke på relativt kort sikt som skal vi se nærmere på.

Betalingsanmerkninger og lån uten sikkerhet

Betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker gir ofte automatisk avslag på din lånesøknad. Dette gjelder både lån med og uten sikkerhet. Dette skyldes at bankene anser det som svært risikabelt å låne ut penger til folk som ikke har gjort opp andre økonomiske krav. Det viser at du har dårlig kontroll på din økonomi.

Slike anmerkninger påvirker også din kredittscore svært negativt. Det gir derfor som oftest automatisk avslag om du søker med betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker. Heldigvis er dette noe det går an å gjøre noe med på relativt kort tid.

Du bør dermed alltid gjøre opp for slike utestående krav før du søker om usikrede lån og andre typer lån. Heldigvis skal betalingsanmerkninger slettes med en gang du innfrir kravet. Det hender likevel at anmerkningen fortsatt er registrert selv om du har gjort opp kravet.

Ta da kontakt med inkassoselskapet som har behandlet saken din for å få slettingen utført så raskt som mulig. Du kan selv kredittsjekke deg selv og se om det er registrert betalingsanmerkninger på deg. For eksempel kan du bruke ulike tjenester som er gratis.

 • Registrerte betalingsanmerkninger gir som regel avslag på lånesøknader
 • Betalingsanmerkninger skal slettes når du gjør opp for deg

Sammensetning av gjeld

Sammensetningen av din gjeld kan ha en betydning for hvor mye penger du kan låne uten sikkerhet. Dersom du har mange dyre usikrede smålån og kreditter vil dette ha en negativ innvirkning på din kredittscore. Dette vil igjen føre til at du får lånt mindre penger.

Et grep du kan gjøre er å refinansiere denne gjelden. Ved å samle og slå sammen flere små dyre kredittlån til ett større lån, vil din kredittscore forbedres. Du vil i neste omgang få lånt mer penger både med og uten sikkerhet.

Ta med kontakt med banker som tilbyr refinansiering. Slik finner du tilbudet som er best tilpasset deg og din økonomiske situasjon. Sammenlign så mange banker som mulig for å finne det beste tilbudet. Om du synes det er tidkrevende å sende søknader til mange banker, kan du bruke en lånemegler. Deretter vil lånemegleren komme tilbake til deg med ett eller flere tilbud. Det koster ingenting å bruke en lånemegler. Du må heller ikke slå til på lånetilbudene du får.

 • Du bør refinansiere gjelden din for å forbedre din kredittscore
 • Ved å refinansiere, får du muligheten til mer lån uten sikkerhet

Oppsummering

Det finnes en rekke faktorer som avgjør de totale kostnadene dersom du ønsker å låne penger uten sikkerhet. For å finne det beste tilbudet for deg bør du spesielt sammenligne lånenes rente. Banken reklamerer som oftest med den nominelle renten. Dette er bankens grunnrente, og viser dermed ikke gebyrer og avgifter.

Det er den effektive renten du må se på ved sammenligning. Rentesatsen settes individuelt for hver låntaker, basert på din kredittscore. Den effektive renten inkluderer din faktiske rente, i tillegg til gebyrer og andre kostnader. Det er dermed denne som viser lånets totale kostnad.

Ting som påvirker din kredittscore negativt er om du er ung eller har et lavt utdanningsnivå. Om du har flyttet ofte de siste årene er også relevant her. Betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker er svært negativt for din kredittscore og vil oftest føre til automatisk avslag.

Du kan forbedre din kredittscore betydelig ved å gjøre opp i kravene mot deg. Det lønner seg alltid å tenke gjennom hvordan du skal betale tilbake beløpet når du skal søke om lån. Vurder hvilke økonomiske forpliktelser du har påtatt deg for å unngå å komme i økonomisk knipe.