Dette avgjør hvor mye du kan låne uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet betyr at banken eller finansinstitusjonen som låner deg penger ikke tar pant eller sikkerhet i noe bestemt objekt. Dette kan være bolig, annen eiendom eller andre verdifulle eiendeler. Dersom du misligholder boliglånet ditt, kan banken ta pant i denne.

Ved usikrede lån har ikke banken denne muligheten, og tar seg betalt for denne ekstra risikoen i form av høyere renter og flere gebyrer. Derfor har disse lånene høyere rente. I denne artikkelen går vi gjennom hva som avgjør hvor mye penger du kan låne.

Maksimalt lånebeløp  på lån uten sikkerhet

Hvor mye penger du kan låne uten sikkerhet avhenger av din økonomiske situasjon. Det finnes strenge regler for dette med lån, som er regulert av myndighetene. Én av disse reglene er at ingen kan låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt. Dersom du tjener 300 000 kroner, kan du ikke totalt låne mer enn 1 500 000. Dersom du for eksempel har et boliglån på 1 400 000 kroner, er det i dette tilfellet ikke rom for at du kan låne mer enn 100 000 kroner til. På nettsiden billigeforbrukslån.no, kan du se en oversikt over banker som tilbyr lån uten sikkerhet og de ulike beløpene som tilbys.

Også sammensetningen av din gjeld vil spille en rolle for hvor mye lån uten sikkerhet du endelig får. Det er bedre å ha ett større lån med lavere rente og bedre betingelser, enn mange små usikrede lån og kreditter. Andre kriterier fastsatt av myndighetene er at du må være over 18 år og ha bostedsadresse i Norge. Det er ikke et absolutt krav om norsk statsborgerskap, men det er vanlig å forlange folkeregistrert adresse her. Botid i Norge på minimum tre år er også et vanlig krav.

  • Hvor mye gjeld du har fra før har betydning for hvor mye du kan låne

Din kredittscore

Hvor mye usikret lån du kan få innvilget avhenger av bankens vurdering av deg. Et verktøy banken bruker i denne vurderingen er din kredittscore. Kredittscoren utarbeides av kredittopplysningsbyråer og utvikles på bakgrunn av avansert statistikk. Normalt er dette tallet mellom 1–100, men det brukes også andre modeller.

Hver person over 18 år i Norge får en kredittscore basert på en rekke ulike faktorer. Vi skal gjennomgå enkelte av faktorene som påvirker din kredittscore. Videre ser vi også på hvor mye du kan få i lån uten sikkerhet.

I kredittscoren inngår det enkelte faktorer som det er umulig å gjøre noe med. Eventuelt som er vanskelig å gjøre noe med på kort sikt. Eksempler på slike faktorer er alder og utdanningsnivå. Jo lavere alder, dess lavere kredittscore. Alderen får du dessverre ikke gjort noe med. Utdanningsnivå har også en betydning – jo høyere utdanning, dess bedre.

Å få seg en bedre utdanning er også vanskelig på kort sikt. Heldigvis finnes det noen faktorer som du kan påvirke på relativt kort sikt som skal vi se nærmere på.

Betalingsanmerkninger og lån uten sikkerhet

Betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker gir ofte automatisk avslag på din lånesøknad. Dette gjelder både lån med og uten sikkerhet. Dette skyldes at bankene anser det som svært risikabelt å låne ut penger til folk som ikke har gjort opp andre økonomiske krav. Det viser at du har dårlig kontroll på din økonomi.

Slike anmerkninger påvirker også din kredittscore svært negativt. Det gir derfor som oftest automatisk avslag om du søker med betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker. Heldigvis er dette noe det går an å gjøre noe med på relativt kort tid.

Du bør dermed alltid gjøre opp for slike utestående krav før du søker om usikrede lån og andre typer lån. Heldigvis skal betalingsanmerkninger slettes med en gang du innfrir kravet. Det hender likevel at anmerkningen fortsatt er registrert selv om du har gjort opp kravet.

Ta da kontakt med inkassoselskapet som har behandlet saken din for å få slettingen utført så raskt som mulig. Du kan selv kredittsjekke deg selv og se om det er registrert betalingsanmerkninger på deg. For eksempel kan du bruke ulike tjenester som er gratis.

  • Registrerte betalingsanmerkninger gir som regel avslag på lånesøknader
  • Betalingsanmerkninger skal slettes når du gjør opp for deg

Sammensetning av gjeld

Sammensetningen av din gjeld kan ha en betydning for hvor mye penger du kan låne uten sikkerhet. Dersom du har mange dyre usikrede smålån og kreditter vil dette ha en negativ innvirkning på din kredittscore. Dette vil igjen føre til at du får lånt mindre penger.

Et grep du kan gjøre er å refinansiere denne gjelden. Ved å samle og slå sammen flere små dyre kredittlån til ett større lån, vil din kredittscore forbedres. Du vil i neste omgang få lånt mer penger både med og uten sikkerhet.

Ta med kontakt med banker som tilbyr refinansiering. Slik finner du tilbudet som er best tilpasset deg og din økonomiske situasjon. Sammenlign så mange banker som mulig for å finne det beste tilbudet. Om du synes det er tidkrevende å sende søknader til mange banker, kan du bruke en lånemegler. Deretter vil lånemegleren komme tilbake til deg med ett eller flere tilbud. Det koster ingenting å bruke en lånemegler. Du må heller ikke slå til på lånetilbudene du får.

  • Du bør refinansiere gjelden din for å forbedre din kredittscore
  • Ved å refinansiere, får du muligheten til mer lån uten sikkerhet

Oppsummering

Det finnes en rekke faktorer som avgjør de totale kostnadene dersom du ønsker å låne penger uten sikkerhet. For å finne det beste tilbudet for deg bør du spesielt sammenligne lånenes rente. Banken reklamerer som oftest med den nominelle renten. Dette er bankens grunnrente, og viser dermed ikke gebyrer og avgifter.

Det er den effektive renten du må se på ved sammenligning. Rentesatsen settes individuelt for hver låntaker, basert på din kredittscore. Den effektive renten inkluderer din faktiske rente, i tillegg til gebyrer og andre kostnader. Det er dermed denne som viser lånets totale kostnad.

Ting som påvirker din kredittscore negativt er om du er ung eller har et lavt utdanningsnivå. Om du har flyttet ofte de siste årene er også relevant her. Betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker er svært negativt for din kredittscore og vil oftest føre til automatisk avslag.

Du kan forbedre din kredittscore betydelig ved å gjøre opp i kravene mot deg. Det lønner seg alltid å tenke gjennom hvordan du skal betale tilbake beløpet når du skal søke om lån. Vurder hvilke økonomiske forpliktelser du har påtatt deg for å unngå å komme i økonomisk knipe.