Dette avgjør hvor mye du kan låne uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet betyr at banken eller finansinstitusjonen som låner deg penger ikke tar pant eller sikkerhet i noe bestemt objekt. Dette kan være bolig, annen eiendom eller andre verdifulle eiendeler. Dersom du misligholder boliglånet ditt, kan banken ta pant i denne. Ved usikrede lån har ikke banken denne muligheten,